Tin tập đoàn
Phật tử Phúc Thanh tham dự lễ Vu Lan Bồn tại chùa Dược Thượng (26/08/2010)

Đối với một dân tộc có truyền thống đạo hiếu như Việt Nam, lễ Vu Lan nhằm ngày rằm tháng bảy âm lịch hàng năm thực sự là một ngày lễ mang những giá trị tư tưởng lớn. Đây là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên và giúp chúng ta tiếp cận được những ý nghĩa giáo dục đầy tính nhân bản của văn hóa Phật giáo, đó chính là tinh thần từ, bi, hỷ, xả, uống nước nhớ nguồn…

Không nằm ngoài ý nghĩa đó, chiều ngày 24/8/2010 (tức ngày 15/7 âm lịch), chủ tịch tập đoàn Nguyễn Đức Thanh và các thành viên trong đoàn đã về chùa Dược Thượng- Tiên Dược, Sóc Sơn để tham dự đại lễ Vu Lan, báo ân, báo hiếu. Tại đây, trước Tam Bảo chùa Dược Thượng, bằng tấm lòng thành của mình, các Phật tử Phúc Thanh đã dâng nghi lễ Vu Lan Bồn lên Đại sư trụ trì và các đại đức hiền Tăng, ni. Quỳ trước Phật đài, dâng nén tâm hương, một niệm thành kính, cúi xin chứng giám, thay mặt cho tất cả phật tử có mặt tại tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Dược Thượng, chủ tịch tập đoàn Nguyễn Đức Thanh đã có bài phát biểu vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi xin được ghi lại toàn bộ nội dung của bài phát biểu này để một lần nữa, tất cả chúng ta cùng đọc lại, ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm:

 

Nam Mô ADIĐÀ PHẬT


-    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
-    Kính lạy thập phương thường trụ tam Bảo, Chư Đại Bồ Tát,  Chư vị Thiện Thần.
-    Kính lạy Vong linh tổ tiên nội ngoại bách gia trăm họ đang hội tụ trước Phật đài Chùa Dược Thượng.
-    Kính Lễ Bạch Đại sư giác như Thích Hải Hòa Trụ Trì Dược Thượng Linh Từ  cùng chư tôn Đại Đức Hiền Tăng, ni
Chúng con nghe Kinh Phật dạy rằng : Không có công ơn nào sánh bằng công ơn sinh thành của Cha Mẹ, Tổ tiên. Gặp thời không có Phật, thờ Cha Mẹ chính là thờ Phật.

 

Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Đức Thanh dẫn đầu đoàn rước


Chúng con sinh ra ở thời này không được gặp Phật, Nhưng có may mắn là trong một Quốc gia trọng đạo Phật, lại thêm được nhân duyên gặp gỡ theo học những vị Chân Tăng nên dù chưa thực sự giác ngộ,  nhưng chúng con cũng đã biết thực hành những điều phật dạy, Quy y Tam Bảo, Tôn Quý Phật Pháp, Vâng lời Sư Trưởng,  làm lành tránh dữ, Phụng thờ Tổ tiên, Kính dưỡng Cha mẹ.


Đại Sư Trụ Trì thường giảng kinh phật dạy rằng:
Cuộc đời người phù du giả tạm, kiếp con người vay trả không xa, vòng tuần hoàn xoay vần chuyển dạng, định mệnh vô thường của tạo hóa luân hồi, đến đi, sống chết, thành hoại hợp tan, có rồi lại không, không rồi lại có, đó là quy luật muôn đời. Vẫn biết kiếp người là vậy, thế nhưng công ơn sinh thành chưa kịp báo đền thì đã âm dương đôi ngả, nghĩa nặng ân sâu chưa kịp trả xong thì đã vội tử biệt sinh ly.

 

 

 


Nay nhân tiết Lễ Vu lan tháng bảy, nghe theo lời Phật dạy, noi gương Đức Đại hiếu Mục Kiền Liên. Chúng Con với tấm lòng thành kính với cha mẹ, biết ơn với tổ tiên dòng tộc nên đã khấn vái thỉnh mời chư vị tổ tiên gia tộc, cùng nhau hội tụ về đây trước Phật đài chùa Dược Thượng, để cùng chúng con dâng lễ lên Tam bảo chư Phật. Dâng nghi lễ Vu Lan Bồn lên Đại sư trụ trì và các đại đức hiền Tăng, ni.  Để cùng được nghe Đại sư giảng giải lời phật dạy phật, qua đó mà từ bỏ được những trói buộc vô minh của mê lầm, nghiệp chướng, rồi nương nhờ theo những uy lực vô biên của những lời kinh chú mầu nhiệm, do các Chư Tăng Ni  tụng niệm, mà hóa giải được hết nghiệp chướng từ nhiều kiếp, nhờ đó mà có được cảnh giới mầu nhiệm của sự giải thoát, mà được siêu sinh về các cõi trời, cõi người.

 

 

 

 


Hôm nay ngày rằm tháng bảy năm Canh Dần 2010, Đàn lễ đã Thiết, Chư tăng đã hội, hương hoa phẩm vật đã bày. Chúng con thành kính dâng lên mười phương Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nguyện cầu Phật pháp vô biên siêu độ cho các vong linh gia tiên nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng lục thân gia quyến còn đang bị sa đọa trong các nẻo đường xấu ác chưa được giải thoát. (Chúng )Con xin vì tổ tiên, gia tộc mà chí thành phát nguyện.


-    Sẽ kiên trì vững tâm phấn đấu sửa đổi, không để cho cuộc đời này cám dỗ, quyết chí rèn thân, trau dồi trí năng và đức hạnh không để phụ lòng mong mỏi của tổ tiên, Ông bà cha mẹ.


-    Con xin phát nguyện sẽ gìn giữ thân thể và tâm hồn, không để cho những thứ ác xấu, độc hại xâm phạm. Con ý thức được rằng người con chính là tài sản vô giá của cả gia tộc và dòng họ.


-    Con xin phát nguyện sẽ hỷ xả để tha thứ cho mọi lỗi lầm mà người khác đã bắt con phải chịu oan ức, khổ sở. Con cũng sẽ tha thứ cho những kẻ thù  đã gây ra nỗi đau cho con và những nguời thân của con.


-    Con xin phát nguyện! làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người, cứu trợ bố thí. mang nụ cười cho nhiều người và cố gắng không gây ra nỗi đau cho bất cứ ai.


-     Con xin phát nguyện, Làm nhiều việc công đức, Học theo Phật Pháp,  kính dưỡng chư Tăng. Cứu trợ từ thiện cho những hoàn cảnh khốn khó.


-    Mọi điều phát nguyện này xin được hồi hướng công đức kính dâng lên cha mẹ và tổ tiên dòng tộc

 

Ngưỡng mong thập phương thường trụ Tam bảo Phật Pháp cùng Đại Sư Trụ trì và các chư tôn đại đức hiền tăng ni, Hãy vì tấm lòng  kính hiếu của chúng con với tổ tiên, Cha mẹ, vì những công đức và sự tín tâm của chúng con vào Phật Pháp, mà tụng kinh cầu nguyện thập phương chư phật, chư đại bồ tát, chư vị thiện thần, cứu độ cho liệt vị vong linh gia tộc của chúng con, được nhờ vào Phật lực vô biên, nhờ Uy đức của Đại Sư Trụ trì  và Chư tôn Đại Đức Hiền Tăng mà được chuyển hóa đi siêu sinh về các cõi Phật, Cõi Trời, Cõi Người. Kinh xin Ban Phúc Lành cho cha mẹ thời hiện tại còn đang sống cùng với chúng con được thân tâm an lạc. An hưởng niềm vui với con cháu và gia đình.

 

Dâng nghi lễ Vu Lan Bồn


Kính lạy Thập phương thường trụ Tam bảo, Kính Bạch Đại Sư Trụ Trì cùng chư tôn đại đức hiền tăng ni. Trong giờ phút linh thiêng đầy hào quang Phật Pháp tại Phật đài Chùa Dược Thượng. Trước ban Thờ Phật, Chúng con là những Cư sĩ, Phật tử theo Đại sư học Phật đã lâu, Nay nhân mùa vu Lan báo hiếu, chúng con xin theo lời phật dạy sắm sửa nghi thức Vu Lan Bồn kính dâng lên sư trưởng cùng các đại đức hiền tăng ni, để bày tỏ tấm lòng Tôn Kính sư Trưởng, kính mong Đại sư cùng các chư tôn đại đức hiền tăng ni hoan hỷ đón nhận và Kính xin Đại sư dâng lễ cầu nguyện Thập Phương tam bảo chư đại bồ tát và các thiện thần phù trì giúp đỡ cho các Vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, tổ tiên gia tộc của chúng đệ tử, được giải trừ các nghiệp chướng, Cha mẹ của các đệ tử trong thời hiện tại còn đang sống cùng thân tâm được an lạc, hoan hỷ hạnh phúc cùng con cháu và toàn thể gia đình.


Nam Mô ADIĐÀ PHẬT
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật
Nam Mô Thập Phương Tam bảo Phật Pháp Tăng

Hơn 2 tiếng ngồi trước Tam bảo chùa Dược Thượng thực hiện các nghi thức của buổi lễ, được đọc kinh Vu Lan báo hiếu, bản thân mỗi người đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Là một trong những thành viên trẻ tuổi trong đoàn phật tử Phúc Thanh, chị Phan Thanh Loan xúc động nói: “Tôi cảm thấy thật may mắn khi lần đầu tiên được tham dự buổi lễ lớn với đầy đủ nghi thức của lễ Vu Lan Bồn. Chính tại đây, tôi đã có được những bài học thật bổ ích, hiểu được những đạo hiếu trong cuộc sống để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn”.

 

 

 Tags: Thiết bị bể bơi | Xây dựng bể bơi | Bể bơi

Tập đoàn Phúc Thanh


Công ty Cổ phần phát triển Bể bơi đa năng Phúc Thanh
Trụ sở giao dịch : Số 141, Nguyễn Thái Học, Quận Đống Đa , Hà Nội (Đối diện số 1 Ngõ Hàng Cháo) Xem đường đi
Điện thoại : (84-43) 7344276 * Fax: (84-43) 7344268 * Website : http://intelipool.vn  * Email : phucthanhjsc@gmail.com

Số lượt truy cập
2978403

Số người trực tuyến
31